SÖZEL BÖLÜM (Toplam 50 soru)
DERS ADI Doğru Yanlış Net
Türkçe (20 soru)
T.C. Ink.Tar.ve Atatürkçülük (10 soru)
Din Kült.ve Ahl.Bil.(10 soru)
Yabanci Dil (10 soru)

SAYISAL BÖLÜM (Toplam 40 soru)
DERS ADI Doğru Yanlış Net
Matematik (20 soru) 
Fen Bilimleri (20 soru)
TOPLAM DOĞRU  TOPLAM YANLIŞ  TOPLAM NET
 

2020 TAHMİNİ LGS PUANI